Discurs de la Presidenta

Discurs de la Presidenta

“Per a mi, com a Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i com a Presidenta de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori és una vertadera satisfacció presidir la constitució del Consell de Direcció de l’ Agència Valenciana de Protecció del Territori.

Com sabeu, l’Agència es crea com un organisme autònom i assumirà les funcions que en este moment té la Conselleria en matèria de restabliment de la legalitat urbanística i la seua acció pretén marcar un punt d’inflexió en l’ocupació irregular del sòl no urbanitzable. Al llarg de molts anys i per molt diversos motius, és evident que el sistema de competències compartides entre administració Autonòmica i Local no ha acabat de funcionar. Mostra d’això són les desenes de milers de vivendes irregulars que tenim.

Així, l’acció de l’Agència pretén ser dissuasiva i exemplaritzant, afavorint un ús ordenat i racional del nostre territori perquè una ocupació poc racional i no planificada del territori multiplica els efectes difusos, hipoteca la projecció d’infraestructures necessàries, agreuja els riscos naturals i afecta directament la lluita contra el canvi climàtic.

Per contra, una implantació ordenada i ajustada a la llei és imprescindible per mantindre els valors del sòl no urbanitzable i assegurar el manteniment dels serveis ambientals i territorials bàsics que ens proporciona.

La posada en marxa de l’ Agència Valenciana de Protecció del Territori és també una contribució a alleugerir la càrrega burocràtica i la pressió social dels ajuntaments.

Per això, estic especialment satisfeta amb l’elecció del seu Director Gerent, Manolo Civera, per la seua sensibilitat envers estes dues qüestions, ja que ha sigut un alcalde compromés amb el medi ambient i coneixedor de primera mà de les dificultats que suposa exercir esta competència”.

Immaculada Orozco Ripoll