T'interessa

Guies i eines

Guia orientativa per a la minimització de l'impacte territorial

Guia orientativa per a la minimització de l'impacte territorial


 

L'objecte de la Guia és orientar en la tramitació dels procediments excepcionals, previstos en la legislació urbanística per a la tramitació dels expedients de regularització i minimització de l’impacte territorial d’habitatges implantats irregularment en sòl no urbanitzable, al marge del planejament i de les vies legals

Guidelines for the minimisation of territorial impact

  • Guidelines for the minimisation of territorial impact

    The purpose of the guide is to provide guidance on the processing of exceptional procedures, as provided for in articles 210 to 212 of Law 5/2014, of 25 July, on Spatial Planning, Urban Planning and Landscape (LOTUP), modified by Law 1/2019, of 5 February, for the processing of proceedings for the regularisation and minimisation of the territorial impact of dwellings irregularly erected on non-urbanisable land, outside planning and legal channels.