T'interessa

Municipis adherits

Municipis adherits

Municipis adherits

L'Agència Valenciana de Protecció del Territori col·labora amb tots els municipis de la Comunitat Valenciana amb la finalitat essencial de vetlar per la utilització racional i legal del sòl d'acord amb el que disposa el Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge i la resta de la legislació urbanística.

Les resolucions del director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori per la qual es confirmen les adhesions dels municipis són les següents:

Mapes d'Adhesions

Jornades formatives