T'interessa

Protecció de la privacitat i Avís legal

Protecció de la privacitat i Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través d'aquesta web no es recapten dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

L’AVPT no utilitza cookies per a recollir informació de les persones usuàries, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El portal del qual és titular l’AVPT conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de l’AVPT. En accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vosté pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

A continuació, en aquest document expliquem qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es tractarà la seua informació personal, la legitimació per al tractament, a qui podem comunicar la seua informació personal, com la recaptem, per què la recaptem, com la utilitzem, els drets que li assisteixen i també s'expliquen els processos que hem disposat per a protegir la seua privacitat. Així, l'informem sobre la política de protecció de dades de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT).

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es pogueren recaptar directament de la persona interessada seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT). En casos concrets, recaptem les dades personals d'altres fonts, registres públics o fins i tot de fonts d'accés públic.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l’AVPT duu a terme es troba disponible en el següent enllaç al registre d'activitats de l’AVPT.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l’AVPT i que estan accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seues dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l’AVPT, per al compliment de missions realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l’AVPT, així com quan la finalitat del tractament requerisca el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa i que podrà retirar en qualsevol moment. A partir d'aqueix moment cessarà l'activitat de tractament per a aqueixes dades, si bé no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada.

Pot consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’AVPT en el següent enllaç al registre d'activitats de l’AVPT.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, en definitiva, destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a requeriment de procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, i persones interessades en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’AVPT en el següent enllaç al registre d'activitats de l’AVPT.

Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments que de les seues dades que es duen a terme per l’AVPT.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, davant l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, C/Solars, 13,

030203- Elx/Elx- Alacant.

Possibilitat de dirigir-se a la Delegació de Protecció de Dades

Les persones interessades podran posar-se en contacte amb la Delegació de protecció de Dades de la Generalitat pel que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i presentar una reclamació si no han sigut atesos els seus drets a l'empara del RGPD o no està d'acord amb l'atenció prestada a aquests.

Les seues dades de contacte són:

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig de l'albereda, 16. 46010 València

Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es

Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Les persones interessades també tenen la possibilitat de presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD), especialment quan no haja obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Pot contactar amb ella a través del següent enllaç de contacte.

AVÍS LEGAL

Aquest portal, el titular del qual és l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT), amb NIF S4600335F, domicili al carrer Solars, núm. 13, 03203 Elx/Elx, Alacant i telèfon 965695659, està constituït pels llocs web associats al domini https://politicaterritorial.gva.es/.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a l’AVPT i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Les infografies i guies de l'Agència es publiquen amb una llicència d'ús CC BY-NC-SA 4.0 que permet la seua reutilització per a ús no comercial, atribuint l'autoria i mantenint les mateixes condicions.

Responsabilitat dels continguts

L’AVPT no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals puga accedir-se al portal. L’AVPT tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que pogueren estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

L’AVPT es reserva el dret a fer canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantindre actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L’AVPT no serà responsable de l'ús que tercers facen de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús d'aquesta informació.

Reutilització de la informació pública

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal. No obstant això, els continguts que siguen considerats com a dades obertes en la Seu Electrònica, publicats segons el que es preveu en el Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.

Sense perjudici del que preveu la normativa en matèria de reutilització de la informació pública, la modalitat general bàsica i prioritària per a la posada a la disposició de la informació reutilitzable serà sense subjecció a condicions específiques ni llicències prèvies, aplicant-se únicament les condicions generals recollides en l'article 63 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.

Seu Electrònica

D'acord amb el que s'estableix per l'article 22 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, l’AVPT es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals puga accedir-se a través de la Guia PROP, en el Portal Corporatiu o en la seu electrònica de la GVA.

Portal de transparència

A través de la informació publicada en el portal de transparència, l’AVPT atén de manera periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establit per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb els mecanismes adequats per a facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seua identificació i localització.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.