Teletreball

Teletreball

NORMATIVA

 

FORMULARIS I ALTRES DOCUMENTS

  • Sol·licitud de participació en el programa de teletreball
  • Prevenció de Cingles Laborals en el Lloc de treball. Qüestionari d'autoavaluació.
  • Declaració responsable del compliment dels requisits de participació en el programa de Teletreball.

 

FORMACIÓ

 

FITXES D'IDENTIFICACIÓ DE COMPROMISOS D'EXECUCIÓ

  • Secretaria General Administrativa de l'AVPT
  • Servei de Suport Tècnic, Contractació i Coordinació Administrativa.
  • Servei de Personal, Gestió Econòmica i Pressupostària i de Recaptació.
  • Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística.