T'interessa

Formulari de contacte

Formulari de contacte
(Grandària màxima del total dels fitxers adjuntats: 15MB)
No hi ha fitxers seleccionats
Prova de verificació
 

Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal

Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades, per l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, en qualitat de responsable i en exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la consulta, petició, agraïment, suggeriment o queixa presentada per vostè a través d'aquest formulari, conforme al que s'estableix en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) d'aquesta Agència.

Tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, per mitjà d'un escrit que siga conforme al que s'indica en la Política de Protecció de dades.

Així mateix podrà reclamar, en el seu cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.

Més informació sobre el tractament de dades: la resta de característiques de l'activitat de tractament CONSULTES pot consultar-se en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) publicat per l'AVPT.