T'interessa

03 - Accés a expedients

L'accés als expedients de disciplina urbanística és un dret de tots els interessats, que poden conéixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació en el qual es troba el procediment. Per a una major celeritat, d'estar interessat a accedir a un expedient, es recomana la sol·licitud de cita prèvia.

Els interessats en un procediment tenen dret a obtindre còpies de la totalitat dels expedients o dels documents que ho integren.

La petició de còpies ha de realitzar-se per escrit, degudament registrada i indicar si desitja fotocòpies en paper o còpia digitalitzada, després del pagament de la corresponent taxa.