T'interessa

Dret d'accés a la informació pública

Dret d'accés a la informació pública

El dret d'accés a la informació pública és el dret a accedir a informació pública en els termes previstos en la Constitució (article 105.b); entenent-se com a informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu suport o format, que obren en poder de l'administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Si desitja realitzar una sol·licitud d'accés a informació pública pot fer-ho a través del tràmit “Sol·licitud d'accés a la informació pública de qualsevol conselleria, organisme o entitat de la Generalitat en virtut de la normativa sobre transparència” previst en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana o en el següent ​​​​procediment de la GVA